Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email
PKN Hervormde Gemeente Hemmen
is op zoek naar een predikant (m/v)
We zoeken iemand die benaderbaar is, naast en tussen de mensen staat. Pastorale nabijheid vinden we belangrijk. Daarnaast iemand die met hart en ziel voorgaat in de zorgvuldig vormgegeven eredienst, daarbij een vertaling maakt naar het hedendaagse leven en aandacht heeft voor de jeugd. Ook willen we graag dat de predikant optrekt met buurgemeenten voor gezamenlijke activiteiten, oog heeft voor wat zich buiten de gemeente afspeelt en mensen (jong en oud) weet te verbinden.
Het gaat om een aanstelling voor 0,5 fte.

Voor de volledige typering en kerntaken verwijzen wij naar de profielschets:
profielschets van de predikant.

Wat heeft de gemeente Hemmen te bieden
We zijn een kleine gemeente in de Overbetuwe. Gemeenteleden zijn niet alleen uit verschillende omliggende plaatsen afkomstig, maar hebben ook verschillende kerkelijke achtergronden en verschillende manieren van geloofsbeleving. Door de open en gastvrije sfeer voelt een ieder zich snel thuis. Voor een aantal activiteiten werken we samen met buurgemeenten uit Zetten; op gebieden waar het kan, nuttig en nodig is.
In de diensten en in het vormings- en toerustingswerk zoeken we naar verdiepende ontmoeting met elkaar en met God. Meestal wordt gebruik gemaakt van “De Nieuwe Bijbelvertaling” en het Liedboek, maar andere liederen kunnen ook gezongen worden. Er is een aantal bijzondere diensten, zoals de gezamenlijke Pinksterdienst in de open lucht en de Kerst familiedienst.

‘De Heerlijkheid Hemmen’ en voorzieningen
De kleine kerk heeft een aantrekkelijke ligging op landgoed De Heerlijkheid Hemmen. Voor andere ontmoetingen gebruiken we het Zendingslokaal. Er is een pastorie beschikbaar. De bezittingen van het landgoed zijn ondergebracht in Stichting het Lijndensche Fonds voor Kerk en Zending. Deze stichting ondersteunt de kerkelijke gemeente in Hemmen financieel.
Alle basisvoorzieningen zijn aanwezig in het aangrenzende dorp Zetten, als ook basisscholen t/m voortgezet onderwijs. Arnhem, Nijmegen en Wageningen zijn uitstekend te bereiken, zowel met eigen als openbaar vervoer (treinstations in Zetten en Hemmen/Dodewaard)
Meer lezen?
Lees het uitgebreide gemeenteprofiel: Profielschets Hervormde Gemeente Hemmen.
en https://www.facebook.com/kerkhemmen.
Op https://www.landgoedhemmen.nl/ is te lezen over het landgoed De Heerlijkheid Hemmen.
De regionale werkgroep voor Verdiepen, Inspireren en Samenkomen (VIS) Midden Betuwe heeft een eigen website: https://www.gele-boekje.nl/.
Nadere informatie
Aanvullende informatie kun je inwinnen bij de voorzitter van de beroepingscommissie,
Trudy Bennis-de Jager: trudybennisdejager@gmail.com of 06 - 14 53 92 50
Een informatiepakket met betrekking tot deze vacature kun je aanvragen bij de secretaris van de beroepingscommissie, Carolien Barten: bchemmen@gmail.com
Uitnodiging om te reageren
Heeft dit jouw interesse gewekt? Wij komen graag in contact! Wij nodigen je hierbij van harte uit om te solliciteren. De motivatiebrief met het curriculum vitae ontvangen wij graag uiterlijk 11 januari 2023 per mail naar de secretaris van de beroepingscommissie, Carolien Barten: bchemmen@gmail.com 
De beroepingscommissie kijkt met veel belangstelling uit naar jouw reactie en zal de vertrouwelijkheid en privacy waarborgen.
Terug....
Meer informatie over de kerkelijke gemeente en de geschiedenis van het kerkgebouw is te vinden op onze website.
Onze socials geven een recent inkijkje in onze gemeente: https://www.instagram.com/kerkhemmen/