Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email
DE GEMEENTE

De gemeente is een regiogemeente. Meer dan de helft van haar leden is afkomstig van buiten haar kerkelijke grenzen. Als zodanig neemt ze in de omgeving een bijzondere plaats in, ook wat betreft haar geestelijk klimaat.
Mensen met heel verschillende kerkelijke achtergronden kunnen zich in de Hemmense kerk thuis voelen. Naast het behouden waardevolle tradities in de eredienst is er voldoende ruimte voor liturgische vernieuwing en een aansprekende vorm van pastoraat.

De gemeente is een PKN-gemeente d.w.z. dat ze is aangesloten bij de Protestantse Kerken in Nederland.
Zonder een fusie met andere kerken na te streven, denkt de kerkenraad vorm te kunnen geven aan de PKN-gedachte door op diverse manieren wel samen te werken met de kerken in de regio.

KERKINFORMATIE
Hervormde Gemeente Hemmen
Ontwerp: Klarien Verbeek
 
 
 
 
 
Het kerkblad  "kerkinformatie" verschijnt 10 maal per jaar (in juli/augustus en december/januari een dubbelnummer). Het bevat een meditatieve overweging, gemeentenieuws, actuele informatie over de kerkdiensten, kerkvoogdij en diaconie, de werkgroepen, alsmede de collecte-opbrengsten, een bijbelrooster, enz.

Aanvragen bij de scriba:  scriba@hervormdegemeentehemmen.nl