Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email

Jongeren
Voor de jonge gemeenteleden worden er al jaren activiteiten georganiseerd door drie kerken samen: Hervormde Gemeente Hemmen, de Hervormde Gemeente Vluchtheuvelkerk Zetten en de Gereformeerde Gemeente de Rank te Zetten.

Catechese

Op zoek naar God

De 3 catechesegroepen zijn op kamp geweest. Het thema was Op zoek naar God. Het hele weekend is flink gezocht.

Een uitgebreid verslag hierover vindt u in kerkinformatie op pagina Gemeente

De leiding heeft genoten van alle tieners die dit jaar weer gegroeid zijn in allerlei opzichten. Na de zomer melden we ons voor een nieuw seizoen.


speciale oproep

omdat de aanmeldingen nog niet binnenstromen:
wie wil na de zomer meedraaien als
leiding bij de catechese ?!?

Hartelijke groeten, Bart, Willeke, Jogchum, Christa en Carolien