Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email
Jongeren
Voor de jonge gemeenteleden worden er al jaren activiteiten georganiseerd door drie kerken samen: Hervormde Gemeente Hemmen, de Hervormde Gemeente Vluchtheuvelkerk Zetten en de Gereformeerde Gemeente de Rank te Zetten.
 
 
Tienerclub

Schilderij
In april is een start gemaakt met  een schilderij over
Vriendschap. Dat is gaandeweg het thema geworden van dit
seizoen. Het hart staat erop en is mooi ingekleurd met vurige
kleuren.

Foto Safari
Op de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren trokken we erop
uit in Hemmen. In de kasteeltuin genoten we van een ijsje. In
deze tijd van het kerkelijk jaar kijken we hoopvol uit naar de
komst van de heilige Geest. Aan de tieners de opdracht om in 2
groepen hierover met hun mobiel “iets” vast te leggen. Zo werd
er een duif op de foto gezet. Een andere opdracht was een foto
maken over Vriendschap.
Een groepje maakte een foto van het bord De Oude School,
want op school komen vriendschappen tot stand.

Daarnaast schreef elk groepje 15 dingen op die het andere
groepje moest fotograferen. Voor de kerk scrolden we door alle
foto’s en bleek dat het goed gelukt was om alles vast te leggen!
Alleen de plant Jerusalem was niet gevonden in de kasteeltuin
en in de vijver was geen eend te bekennen.

We naderen het einde van dit catecheseseizoen. In juni willen
we het gezellig afsluiten met elkaar.

Bart, Willem en Carolien