Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email
Organisatie

De gemeente wordt geleid door een kerkenraad welke naast de predikant bestaat uit minimaal 6 leden. Hierin zijn tenminste vertegenwoordigd: 2 ouderlingen, 2 ouderling-kerkrentmeesters en 2 diakenen. Het moderamen van de kerkenraad bestaat uit de voorzitter (gekozen uit zijn midden) en de scriba (eveneens gekozen uit zijn midden). De kerkenraad vergadert waar mogelijk elke maand en kan daartoe ook de werkgroepen uitnodigen. Deze laatsten hebben een adviserende functie.
De kerkenraad werkt samen met verschillende werkgroepen:

Werkgroep Pastoraat
Werkgroep Diaconie
Werkgroep Catechese
Werkgroep Kindernevendienst
Werkgroep Verdiepen, Inspireren en Samenkomen  (VIS regionaal)
Werkgroep Concerten (Stichting CNME Hemmen)