Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email
Geschiedenis

De Hemmense gemeente heeft een lange geschiedenis. Voorgangers van vˇˇr de Reformatie zijn nog bekend; hun namen prijken op de wand in de consistoriekamer. Van de Reformatie tot heden hebben veel dienaars de gemeente gediend, overigens in nauwe relatie met de familie Van Lynden die - het inmiddels verwoeste - kasteel bewoonde en ook een belangrijke stem had in de kerk. Van de voorgangers mag hier genoemd worden ds. Johannes Mauritius Mommers die de gemeente 55 jaar heeft gediend (1682-1737). Voor zijn tijd was Mommers een oecumenisch gezinde voorganger. Hij schreef o.a. een uitgebreid werk 'Luther gereformeert' (Leiden 1729) waarin hij voorzichtige gedachten ontvouwde ten aanzien van de eenheid der kerken. Ongetwijfeld heeft deze open houding reeds toen uitstraling gehad in de gemeente en de omgeving. Mommers was daarbij tegelijk een kind van de Nadere Reformatie. De piŰtistische spiritualiteit is in zijn werken duidelijk merkbaar.

Hoewel Hemmen, gelegen in de Betuwe, een dorpje van zeer bescheiden omvang is gebleven, heeft het zich met name in de vorige eeuw meer landelijke bekendheid verworven. De aanzet daartoe moet niet gezocht worden in bepaalde pr-acties van de toenmalige bestuurders van het dorp. Integendeel, Hemmen werd bekend door nog een andere dienaar van de enige kerk ter plekke, de Hervormde Gemeente.

Lees meer >>